Haberler - 10 Temmuz 2020

DUYURU

09.07.2020 tarih ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte başlayan dönüşüm sürecinde demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olan sivil toplum kuruluşlarına daha etkin hizmet verebilmek amacıyla 2018 yılında Dernekler Dairesi Başkanlığı yerine Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kurulmuş 81 ilimizde teşkilatlanmıştır.
Söz konusu değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Dernekler Yönetmeliğinde de değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile dernek iş ve işlemlerinin yalınlaştırılması, kolaylaştırılması, elektronik ortama taşınması sağlanmış; hesap verebilir, şeffaf bir sivil toplum anlayışının önünün açılması amaçlanmıştır. Yapılan bazı önemli değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.
Dernekler elektronik ortamda defter tutabilecek, yine elektronik ortamda alındı belgesi düzenleyebilecekler. 
Tutulma zorunluluğu bulunmayan defterlere ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 
Basımevleri ve matbaalar tarafından basılan alındı belgeleri idareye elektronik ortamda bildirilebilecektir.
Dernek ve üst kuruluşlarının kurulmasında istenilen evrak tek nüshaya düşürülmüştür.
Yabancı STK’ların başvuru sürecini, statüsünü ve bildirimlerini düzenleyen belgeler detaylandırılarak yenilenmiştir. 
Yabancı STK’ların şube ve temsilciliklerinin genel merkezden aldıkları yardımlar için bildirim şartı getirilmiştir. 
Vatandaşlarımız DERBİS şifrelerini il müdürlüklerine gitmeden ilçe birimlerinden de alabileceklerdir.
Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün kurulması dolayısı ile yapılan değişiklikler Dernekler Yönetmeliğine yansıtılmıştır. 

BASIN AÇIKLAMASI

 09.07.2020 tarih ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte başlayan dönüşüm sürecinde demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olan sivil toplum kuruluşlarına daha etkin hizmet verebilmek amacıyla 2018 yılında Dernekler Dairesi Başkanlığı yerine Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kurulmuş 81 ilimizde teşkilatlanmıştır.

Söz konusu değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Dernekler Yönetmeliğinde de değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile dernek iş ve işlemlerinin yalınlaştırılması, kolaylaştırılması, elektronik ortama taşınması sağlanmış; hesap verebilir, şeffaf bir sivil toplum anlayışının önünün açılması amaçlanmıştır. Yapılan bazı önemli değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

Dernekler elektronik ortamda defter tutabilecek, yine elektronik ortamda alındı belgesi düzenleyebilecekler. 
Tutulma zorunluluğu bulunmayan defterlere ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 
Basımevleri ve matbaalar tarafından basılan alındı belgeleri idareye elektronik ortamda bildirilebilecektir.

Dernek ve üst kuruluşlarının kurulmasında istenilen evrak tek nüshaya düşürülmüştür.

Yabancı STK’ların başvuru sürecini, statüsünü ve bildirimlerini düzenleyen belgeler detaylandırılarak yenilenmiştir. 
Yabancı STK’ların şube ve temsilciliklerinin genel merkezden aldıkları yardımlar için bildirim şartı getirilmiştir. 
Vatandaşlarımız DERBİS şifrelerini il müdürlüklerine gitmeden ilçe birimlerinden de alabileceklerdir.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün kurulması dolayısı ile yapılan değişiklikler Dernekler Yönetmeliğine yansıtılmıştır.